Vädjar synonym

Synonymer till vädja

Synonymer till vädja · be · tigga · böna · bönfalla · tigga och be · överklaga [ juridik ] · besvära [ juridik ] · appellera …

Vädja – synonymer, betydelse, böjning och användning | Tyda

Synonymer till vädja · hänvända sig till, · åberopa sig på, · hemställa till, · petitionera, · bönfalla, · anhålla om, · hänskjuta, · appellera, …

Vädja — Synonymer, betydelse och användning – TypKanske

Synonym till Vädja

Alla synonymer till vädja. Följande ord betyder ungefär det samma som ordet vädja och kan ofta användas istället. appellera · be · besvärja · beveka · böna …

Vädja – Synonymer och betydelser till Vädja. Vad betyder Vädja samt exempel på hur Vädja används.

Synonymer till vädja – Ordguru

SV Synonymer för vädja · 2. Betydelse: hänvända sig till. åberopa sig på hemställa till petitionera · 3. Betydelse: säga till. råda mana anbefalla förmana lägga …

Alla synonymer för vädja | Betydelser & liknande ord

Synonymer till vädja · appellera · besvärja · böna · bönfalla · hänskjuta · petitionera · referera · uppmana.

VÄDJA, alla synonymer

Böjningar: vädjade, vädjat, vädja, vädjar. Synonymer: appellera, be, böna, bönfalla. Definition: överlämna sitt fall (till högre instans) för avgörande

Folkets service: vädja – Folkets lexikon

Synonym till Vädja · Åberopa sig på , Anhålla om , Hemställa , Beveka , Uppmana , Bedja , Be , · Altri: Påverka , Ansätta , Stödja , Föranleda , Hora , Referera , …

Vädja Synonymer

Vädja Synonymer – Synonym Bok

Översättning med sammanhang av “vädja” i svenska-spanska från Reverso Context: vilja vädja, vädja till kommissionen.

Synonymer till Vädja as Påverka, Ansätta, Stödja, Föranleda, Hora, Referera, Åberopa sig på, Röra, Ansöka, Anhålla om och många andra …

vädja – Översättning till spanska – exempel svenska

Det började med en religiös procession för att vädja till tsaren. Wherefore will ye plead with me? … Jag vädjar till dig att rätta till dina felsteg.

plead with – Översättning till svenska – exempel engelska

Keywords: vädjar synonym